Политика за Поверителност

 

Съобщение относно поверителността

 

28.03.2018/ Версия 3

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Добре дошли в съобщението относно поверителността на АУДАТЕКС САУТИЙСТ ЮРЪП ЕООД (наричано още „Солера/Аудатекс“, „ние“, „нас“ или „наш“ в съобщението относно поверителността).

 

Солера/Аудатекс зачита поверителността Ви и се ангажира със защитата на личните Ви данни. С това съобщение за поверителност ще Ви информираме за начина, по който се грижим за личните Ви данни, когато посещавате уебсайта ни (независимо откъде го посещавате), за правата Ви на неприкосновеност на личния живот и за начина, по който законът Ви защитава.

 

За улеснение може да използвате връзките към конкретните посочени по-долу раздели. Използвайте също речника, за да разберете смисъла на някои понятия, използвани в това съобщение за поверителност.

 

 

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И КОИ СМЕ НИЕ

 

2. ВАШИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

 

3. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

5. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

6. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

 

7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 

8. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

 

9. ЗАКОНОВИТЕ ВИ ПРАВА

 

10. РЕЧНИК

 

 

 

 

1.  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И КОИ СМЕ НИЕ  

 

ЦЕЛ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

 

Това съобщение за поверителност има за цел да Ви информира относно начина, по който Солера/Аудатекс събира и обработва личните Ви данни, когато използвате този уебсайт, включително данни, които може да предоставите чрез този уебсайт при абонирането си за нашия бюлетин, купуване на продукт или услуга или участие в конкурс.

 

Този уебсайт не е предназначен за деца и не събираме умишлено свързани с деца данни.

 

Важно е да прочете съобщението за поверителност заедно с всички други съобщения за поверителност или за добросъвестно обработване, които може да представим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме Ваши лични данни, за да бъдете напълно осведомени за начина и причината за използването на данните Ви. Това съобщение за поверителност допълва останалите съобщения и няма предимство пред тях.

 

 

 

АДМИНИСТРАТОР  

 

Солера/Аудатекс е администратор и отговаря за личните Ви данни.

  

Назначихме отговорник за поверителността на данните, който следи за въпросите, свързани с това съобщение за поверителност. Ако имате въпроси по това съобщение за поверителност, включително ако желаете да упражните законовите си права, може да се свържете с мениджъра по поверителността на данните, като използвате данните по-долу.

 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ  

 

Пълните ни данни за контакт са:

 

Аудатекс Саутийст Юръп ЕООД:

 

Ел. поща: dpc.see@audatex.com

 

Пощенски адрес: бул.“ Христофор Колумб“ 80

  

Имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган по въпросите относно защитата на данните Въпреки това ще се радваме на възможността да решим проблема Ви, затова се свържете първо директно с нас

 

 

ПРОМЕНИ В СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА И ВАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ПРОМЕНИ  

 

Това съобщение за поверителност може да бъде актуализирано при необходимост.

 

Важно е Вашите лични данни, с които разполагаме, да бъдат точни и актуални. Моля да ни уведомявате за промени в личните си данни по време на правоотношението си с нас.

 

 

ЛИНКОВЕ НА ТРЕТА СТРАНА  

 

Този уебсайт може да съдържа линкове към уебсайтове, приставки и приложения на трета страна.  Използването на тези линкове или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят Ваши данни. Ние не контролираме уебсайтове на трети страни и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато излизате от уебсайта ни, Ви препоръчваме да прочитате съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

 

 

 

 

 

2.  ВАШИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ  

 

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, с която то може да бъде идентифицирано. Не включва данни, при които идентичността е премахната (анонимни данни).

 

Може да събираме, използваме, съхраняваме и предаваме различни видове Ваши лични данни, които групираме по следния начин:

 • Данните за самоличност като цяло включват, доколкото е приложимо: име, потребителско име или подобен идентификатор, обръщение, дата на раждане, пол, регистрационен номер на МПС, и идентификационен номер на МПС (“VIN”).
 • Данните за контакт като цяло включват, доколкото е приложимо: адрес за фактуриране, адрес за контакт, ел. поща и телефонен номер.
 • Финансовите данни като цяло включват, доколкото е приложимо: данни на банкова сметка.
 • Данните за сделката като цяло включват, доколкото е приложимо: данни за плащанията на и от Вас и други данни за продукти и услуги, които Ви предоставяме.
 • Техническите данни като цяло включват, доколкото е приложимо: Интернет протокол (IP) адрес, Вашите данни за достъп до системата, вид и версия на браузъра, настройка на часовия пояс и местоположение, видове и версии приставки за браузъра, операционна система и платформа и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт.
 • Данните за профила като цяло включват, доколкото е приложимо: Вашето потребителско име и парола, направени от Вас заявки, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на анкети.
 • Данните за ползването като цяло включват, доколкото е приложимо: информация относно начина, по който ползвате нашия уебсайт, продукти и услуги.
 • Данните за маркетинг и комуникация като цяло включват, доколкото е приложимо: предпочитанията Ви за получаване на рекламни съобщения от нас и нашите трети страни и предпочитанията Ви за комуникация.

Също така събираме, използваме и споделяме Обобщени данни, като статистически или демографски данни, за всякакви цели. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от личните Ви данни, но по закон не се считат за лични данни, тъй като те не разкриват пряко или непряко самоличността Ви. Например може да обобщаваме Вашите Данни за ползването, за да изчислим процента на потребителите, осъществяващи достъп до конкретна функция на уебсайта. Ако обаче комбинираме или свържем Обобщените данни с Вашите лични данни, така че да можете пряко или непряко да бъдете идентифицирани, третираме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с това съобщение за поверителност.

 

Не събираме никакви Специални категории лични данни за Вас (те включват данни за Вашата раса или етнос, религия или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в професионални съюзи, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни). Освен това не събираме информация за присъди и нарушения.

 

АКО НЕ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ  

Когато трябва да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договор с Вас и не ни предоставите поисканите данни, това може да доведе до невъзможност да изпълним договора, който сме сключили или се опитваме да сключим с Вас (например за да Ви предоставим стоки или услуги). В такъв случай може да се наложи да анулираме съответния продукт или услуга, но след като Ви уведомим, че случаят е такъв.

 

 

 

 

3.  КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?  

 

Използваме различни начини за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Преки взаимодействия. Може да ни предоставите, например Вашите данни за самоличност, за контакт, финансови данни, данни за профила, данни за маркетинг и комуникация чрез попълване на формуляри или чрез кореспонденция с нас по поща, телефон, електронна поща или другояче. Това включва личните данни, които предоставяте, когато:
 • правите заявка, запитване или регистрация за ползване на нашите услуги;
 • правите заявка за създаване на в платформите на сайта ни;
 • абонирате се за наша услуга или публикации;
 • искате да получавате рекламни съобщения;
 • участвате в конкурс, промоция или проучване; или
 • ни давате обратна връзка.
 • Автоматизирани технологии или взаимодействия. При взаимодействието Ви с нашия уебсайт може автоматично да събираме например технически данни, данни за ползването и профила, свързани с Вашето оборудване, действия и модели на сърфиране в интернет. Може да събираме тези лични данни чрез бисквитки, сървърни логове и други подобни технологии. Може да получаваме също например Ваши технически данни, данни за ползването и за профила, ако посещавате други уебсайтове, използващи наши бисквитки запознайте се с нашата политика относно бисквитките виж за повече информация.
 • Трети страни или публично достъпни източници Може да получим Ваши лични данни от посочените по-долу трети страни и публично достъпни източници:
 • Технически данни от следните лица:

(a)  доставчици на анализи на данни като напр. Google, базиран извън ЕС;

 

(б)  рекламни мрежи, базирани във ИЛИ извън ЕС; и

 

(в)  доставчици на услуги за търсене на информация, базирани във ИЛИ извън ЕС.

 • Данни за контакт, финансови данни и данни за сделките от технически и платежни услуги и доставки [като ,базирани във ИЛИ извън ЕС.
 • Данни за самоличност и контакт от брокери или агрегатори на данни , базирани във ИЛИ извън ЕС.
 • Данни за самоличност и контакт от публично достъпни източници като фирмени регистри и избирателни списъци, базирани в ЕС.
 • ВСЯКАКВИ ДРУГИ НАЧИНИ, ПО КОИТО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

 

4.  КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ  

 

Използваме личните Ви данни само когато законът ни позволява. Най-често използваме личните Ви данни при следните обстоятелства:

 • Когато трябва да изпълним договор, който ще сключим или сме сключили с Вас.
 • Когато е необходимо за законните ни интереси (или тези на трета страна) и Вашите интереси и основни права нямат преимущество пред тези интереси.
 • Когато е необходимо да изпълним задължение, предвидено в закон или подзаконов акт.

 

Като цяло не се позоваваме на съгласието като правно основание за обработване на личните Ви данни освен във връзка с изпращане до Вас на директни рекламни съобщения от трета страна по електронна поща или текстово съобщение. Имате право да оттеглите съгласието си за получаване на рекламни съобщения по всяко време, като се свържете с нас.

 

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ  

 

По-долу в табличен вид сме представили описание на всички начини, по които планираме да използваме личните Ви данни, и на правните основания, на които се позоваваме. Посочили сме също законните ни интереси, когато е приложимо.

 

Обръщаме Ви внимание, че може да обработваме личните Ви данни на повече правни основания според конкретната цел, с която ги използваме. Свържете се с нас, ако Ви е необходима повече информация относно конкретно правно основание, на което се позоваваме за обработване на личните Ви данни, когато в таблицата по-долу е посочено повече от едно основание.

Цел/Дейност

 

Вид данни

 

Правно основание за обработване, включително основанието на законния интерес

 

За регистрирането Ви като нов клиент

 

(a) Самоличност

(б) Контакт

 

Изпълнение на договор с Вас

 

За обработване и доставяне на Ваша поръчка и/или предоставяне на услуги, включително:

(a) Управление на плащания, комисиони и такси

(б) Събиране и възстановяване на дължимите ни суми

 

(a) Самоличност

(б) Контакт

(в) Финансови

(г) Сделка

(д) Маркетинг и комуникация

 

(a) Изпълнение на договор с Вас

(б) Необходимо за законните ни интереси (за възстановяване на дължимите ни суми)

 

За управление на взаимоотношенията ни с Вас, което включва:

(a) Да Ви уведомяваме за промени в нашите условия или политиката за поверителност

(б) Да Ви помолим да напишете отзив или да участвате в анкета

 

(a) Самоличност

(б) Контакт

(в) Профил

(г) Маркетинг и комуникация

 

(a) Изпълнение на договор с Вас

(б) Необходимо за изпълнение на законово задължение

(в) Необходимо за законните ни интереси (актуализиране на регистрите ни и изследване на начина, по който клиентите използват нашите продукти/услуги)

 

За да можете да участвате в лотария, конкурс или да попълните анкета

 

(a) Самоличност

(б) Контакт

(в) Профил

(г) Ползване

(д) Маркетинг и комуникация

 

(a) Изпълнение на договор с Вас

(б) Необходимо за законните ни интереси (изследване на начина, по който клиентите използват нашите продукти/услуги, за тяхното разработване и развитието на бизнеса ни)

 

Управление и защита на бизнеса ни и този уебсайт (включително отстраняване на неизправност, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, техническо обслужване, отчитане и хостване на данни)

 

(a) Самоличност

(б) Контакт

(в) Технически

 

(a) Необходимо за законните ни интереси (за осъществяване на дейността ни, предоставяне на услуги по управление и информационни технологии, сигурност на мрежата, предотвратяване на измама и в контекста на преобразуване на дружество или преструктуриране на групата)

(б) Необходимо за изпълнение на законово задължение

 

За да Ви предоставяме съответното съдържание на уебсайта и реклами и за измерване или разбиране на ефективността на рекламите, които Ви изпращаме

 

(a) Самоличност

(б) Контакт

(в) Профил

(г) Ползване

(д) Маркетинг и комуникация

(е) Технически

 

(б) Необходимо за законните ни интереси (изследване на начина, по който клиентите използват нашите продукти/услуги, за тяхното разработване, развитието на бизнеса ни и за насочване на нашата маркетингова стратегия)

 

За използване на анализи на данни с цел подобряване на нашия уебсайт, продукти/услуги, маркетинг, връзки със и качествено обслужване на клиентите ни

 

(a) Технически

(б) Ползване

 

Необходимо за законните ни интереси (определяне на видовете клиенти за нашите продукти и услуги, за поддържане на актуалността и съответствието на уебсайта, за развитието на бизнеса ни и за насочване на нашата маркетингова стратегия)

 

За да Ви отправяме предложения и препоръки за стоки или услуги, които може да представляват интерес за Вас

 

(a) Самоличност

(б) Контакт

(в) Технически

(г) Ползване

(д) Профил

 

Необходимо за законните ни интереси (за разработване на нашите продукти/услуги и развитието на бизнеса ни)

 

 

 

 ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС  

 

Може да използваме Вашите данни за самоличност, контакт, технически данни, данни за ползване и за профила, за да добием представа за това какво искате или от какво се нуждаете, или какво може да представлява интерес за Вас. По този начин решаваме кои продукти, услуги и оферти може да са Ви полезни (това наричаме „маркетинг“).

 

Ще получавате рекламни съобщения от нас, ако сте се съгласили  да Ви осведомяваме или ако сте купували стоки или услуги от нас, или сте ни предостави Вашите данни при участието си в конкурс, или сте се регистрирали за промоция и при всички тези случаи не сте отказали да получавате такива рекламни съобщения.

 

МАРКЕТИНГ НА ТРЕТА СТРАНА  

Ще поискаме изричното Ви съгласие, преди да споделим личните Ви данни с компания извън групата от дружества Солера/Аудатекс за маркетингови цели.

 

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ  

 

По всяко време можете да поискате от нас или от трети страни преустановяване на изпращането на рекламни съобщения като влезете в уебсайта и маркирате или отмаркирате съответните полета за настройване на маркетинговите Ви предпочитания или като последвате линковете за отказ от получаване на всякакви рекламни съобщения , или като се свържете с нас по всяко време.

 

Оттеглянето на съгласието за получаване на тези рекламни съобщения не засяга обработването на личните Ви данни от наша страна за други немаркетингови цели като предоставяне на продукт/услуга, регистриране на гаранция, впечатления от предоставянето на продукт/услуга или други сделки.

 

БИСКВИТКИ  

 

При определени приложими случаи може да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки в браузъра. Обръщаме Ви внимание, че ако деактивирате или откажете бисквитките, някои части от този уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно използваните от нас бисквитки виж

 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛТА  

 

Ще използваме личните Ви данни само за целите, за които ги събираме, освен ако нямаме основание да смятаме, че е необходимо да ги използваме по друга причина и причината е съвместима с първоначалната цел. Ако искате да получите информация за това по какъв начин обработването за новата цел е съвместимо с първоначалната цел, свържете се с нас.

 

Ако се налага да използваме личните Ви данни за друга, несвързана цел, ще Ви уведомим и посочим правното основание, което ни позволява това или ще поискаме съгласието Ви за това.

 

Обръщаме Ви внимание, че може да обработваме личните Ви данни без Ваше знание или съгласие в съответствие с горепосочените правила, когато това се изисква или разрешава от закона.

 

 

5.  РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ  

 

Може да се наложи да споделим личните Ви данни с посочените по-долу страни за целите, посочени в таблицата в точка 4 по-горе.

 • Вътрешни трети страни, посочени в Речника.
 • Външни трети страни, посочени в Речника.
 • Трети страни, на които може да решим да продадем, прехвърлим или слеем част от дружеството или активите си. Друга възможност е да придобием други дружества или да се слеем с тях. Ако настъпи промяна в дружеството ни, новите собственици може да използват личните Ви данни по същия начин, както е посочено в това съобщение за поверителност.

Изискваме от всички трети страни да зачитат сигурността на личните Ви данни и да ги обработват в съответствие със закона. Не позволяваме нашите външни доставчици на услуги да използват личните Ви данни за свои цели и им разрешаваме да обработват личните Ви данни за определените цели и в съответствие с указанията ни.

 

 

6.  МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ  

 

Освен ако изрично не е посочено друго в настоящото, не предаваме личните Ви данни извън Европейската икономическа общност („ЕИО“) и Швейцария.

 

 

7.  СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ  

 

Въведохме необходимите мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, неправомерно използване или достъп, промяна или разкриване на Вашите лични данни. Освен това ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до служителите, представителите, подизпълнителите и други трети страни, чиято дейност налага да  имат достъп до тях. Те ще обработват личните Ви данни само по наши указания и са обвързани със задължение за поверителност.

 

Въведохме процедури за разрешаване на всякакви потенциални нарушения на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас и съответния регулаторен орган за нарушението, когато сме задължени за това по закон.

 

8.  ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ  

 

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ?  

 

Личните Ви данни ще бъдат запазени само за времето, необходимо за осъществяването на целите, за които ги събираме, включително за изпълнението на всякакви законови, счетоводни или отчетни изисквания.

 

При определянето на подходящия период на запазване на личните данни вземаме предвид количеството, естеството и нивото на поверителност на личните данни, потенциалния риск от вреди, причинени от неправомерно използване или разкриване на личните Ви данни, целите, за които обработваме личните Ви данни, и дали може да изпълним тези цели по друг начин, както и приложимите законови изисквания.

 

Подробности относно периодите на запазване за различните аспекти на личните Ви данни се съдържат в политиката ни относно запазването, която може да поискате от нас.

 

По-конкретно, но без да се ограничава общият характер на гореизложеното, по закон сме длъжни да съхраняваме основна информация за клиентите си (включително данни за контакт, самоличност, финансови данни и данни за сделките) най-малко 5 години след като престанат да бъдат наши клиенти, за целите на данъчна отчетност, финансови проверки и съхраняване на документация.

 

В определени приложими случаи може да поискате да изтрием данните Ви – за повече информация вж. Искане за изтриване по-долу.

 

При определени обстоятелства може да направим личните Ви данни анонимни (така че повече да не могат да бъдат свързвани с Вас) за изследователски или статистически цели, като в този случай може да използваме тази информация за неопределено време, без да е необходимо да Ви уведомяваме.

 

 

9.  ЗАКОНОВИТЕ ВИ ПРАВА  

 

При определени обстоятелства имате права във връзка с личните си данни съгласно законодателството за защита на данните. Вж. Речника по-долу за по-подробно обяснение на тези права:

 • Искане за достъп до личните Ви данни;
 • Искане за коригиране на личните Ви данни;
 • Искане за изтриване на личните Ви данни;
 • Възражение срещу обработване на личните Ви данни;
 • Искане за ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • Искане за предаване на личните Ви данни;
 • Право на оттегляне на съгласието.
 • Информираност
 • Право на защита

Ако искате да упражните някое от горепосочените права, може да се свържете с нас чрез данните за контакт по-горе.

 

БЕЗ НАЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСА КАТО ПРАВИЛО  

 

Не трябва да плащате такса за достъп до личните си данни (или за упражняване на което и да е друго право). Може обаче да начислим разумна такса, ако искането Ви очевидно е неоснователно, многократно или прекомерно. Може също да откажем да изпълним Ваше искане при такива обстоятелства.

 

КАКВО МОЖЕ ДА ПОИСКАМЕ ОТ ВАС  

 

Може да се наложи да поискаме конкретна информация от Вас, за да потвърдим Вашата самоличност и да гарантираме правото Ви на достъп до личните данни (или за упражняване на което и да е друго Ваше право). Това представлява мярка за сигурност с цел гарантиране, че лични данни няма да бъдат разкривани на лица, които нямат право да ги получат. Може също да се свържем с Вас, за да Ви поискаме повече информация във връзка с Ваше искане, с цел ускоряване на отговора ни.

 

СРОК ЗА ОТГОВОР  

 

Стремим се да отговаряме на всички правомерни искания в срок до един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако искането Ви е особено сложно или сте подали няколко искания. В такъв случай ще Ви уведомим и държим в течение.

 

 

 

10.  РЕЧНИК  

 

ПРАВНО ОСНОВАНЕ  

 

„Законен интерес“ означава интереса на дружеството ни в осъществяването и управлението на дейността ни, за да можем да предоставяме на Вас и на пазара най-добрата услуга/продукт и най-доброто и сигурно обслужване. Уверяваме Ви, че отчитаме и преценяваме всяко потенциално въздействие върху Вас (както положително, така и отрицателно) и правата Ви, преди да обработим личните Ви данни за целите на законните си интереси. Не използваме личните Ви данни за дейности, при които интересите ни имат преимущество пред въздействието върху Вас (освен ако не сте дали съгласието си за това или законът го изисква или разрешава). Можете да получите повече информация относно начина, по който оценяваме законните си интереси спрямо всяко потенциално въздействие върху Вас по отношение на конкретни дейности, като се свържете с нас.

 

„Изпълнение на договор“ означава обработване на данните Ви, когато е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на действия по Ваше искане преди сключване на такъв договор.

 

„Изпълнение на задължение по закон или подзаконов акт“ означава обработване на личните Ви данни, когато е необходимо за изпълнението на наше задължение по закон или подзаконов акт.

 

 

ТРЕТИ СТРАНИ  

 

Вътрешни трети страни  

 

Други дружества от Групата Солера/Аудатекс, действащи като съвместни администратори или обработващи лични данни, които са установени в ЕИО, предоставят услуги, свързани с информационни технологии и системна администрация, и изпълняват действия по отчитане на информация.

 

Външни трети страни  

 • Доставчици на услуги, действащи като обработващи лични данни, установени в ЕИО, които предоставят услуги, свързани с информационни технологии и системна администрация.
 • Професионални консултанти, действащи като обработващи лични данни или съвместни администратори, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, установени в ЕИО, които предоставят консултантски услуги, банкиране, правни, застрахователни и счетоводни услуги.
 • Регулаторни и други органи, действащи като обработващи лични данни или съвместни администратори, които изискват отчитане на дейностите по обработването на данните, финансови дейности или дейности по сделките в определени обстоятелства.
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ, НАПРИМЕР ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ПАЗАРА, АГЕНЦИИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИТЕ, ПОЛИЦИЯ, САЙТОВЕ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ДР.

ЗАКОНОВИТЕ ВИ ПРАВА  

 

Имате право да:

 

    Поискате достъп до личните си данни (известно като „искане на достъп от субекта на данни“). Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме, и да се уверите, че ги обработваме законно.

 

    Поискате коригиране на личните Ви данни, които съхраняваме. Това Ви дава възможност да коригирате непълни или неточни данни за Вас, които съхраняваме, като може да е необходимо да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

 

    Поискате изтриване на личните си данни. Това Ви дава възможност да поискате да изтрием или премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Също така имате право да поискате да изтрием или премахнем личните Ви данни, когато е прието Ваше възражение срещу обработването (вж. по-долу), в случай че неправомерно сме обработвали Ваша информация или ако съгласно националното законодателство сме задължени да изтрием личните Ви данни. Обръщаме Ви внимание обаче, че понякога няма да можем да изпълним искането Ви за изтриване по правни съображения, които ще Ви бъдат съобщени, ако е приложимо, при получаване на искането Ви.

 

    Възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато се позоваваме на законен интерес (или законен интерес на трета страна) и поради дадено обстоятелство във Вашето специфично положение искате да възразите срещу обработването на това основание, тъй като смятате, че са засегнати Ваши основни права и свободи. Имате право на възражение и когато обработваме личните Ви данни за целите на директен маркетинг. В някои случаи може да докажем, че имаме неоспорими законни интереси да обработваме Вашата информация, които са с преимущество пред Вашите права и свободи.

 

    Поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да поискате да прекратим обработването на личните Ви данни в следните случаи: (a) ако искате да установим точността на данните; (б) когато използваме данните неправомерно, но не искате да ги изтрием; (в) когато искате да запазим данните дори повече да не е необходимо, тъй като трябва да установите, упражните или защитите правни претенции; или (г) сте възразили срещу използването им, но ние трябва да проверим дали имаме законни основания да ги използваме.

 

    Поискате предаване на личните Ви данни на Вас или на трета страна. Ще предоставим личните Ви данни на Вас или на избрана от Вас трета страна в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Обръщаме Ви внимание, че това право може да се упражни само по отношение на автоматична информация, за чието използване сте дали първоначално съгласието си, или когато използваме информацията за изпълнение на договор с Вас.

 

    Оттеглите съгласието си по всяко време, когато се позоваваме на съгласието Ви за обработване на личните Ви данни. Това обаче не засяга законосъобразността на извършеното обработване преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, може да не бъдем в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви предупредим, ако случаят е такъв, когато оттегляте съгласието си.

 

TemplaVoila ERROR:

Couldn't find a Data Structure set for table/row "tt_content:8709".
Please select a Data Structure and Template Object first.

Контакти

обратна връзка

обратна връзка
Желаете да се свържем с Вас? Просто попълнете и изпратете.

Страница: