Правна информация

АУТООНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД

бул.'Драган Цанков'17

1113, София

България

Телефон +359 (999) 605 649

Факс +359 (999) 605 650

E-Mail:  info@autoonline.bg

 

Управител:

Бранимир Николов

Решение по Ф.Д. 12384/2007 СГС

ЕИК: 175348203

 

Авторски права:

AUDATEX SOUTHEAST EUROPE LTD. (по-надолу вписано като ”АУТОонлайн“) или нейните партньори запазват всички права върху снимки, авторски права или други права на интелектуалната собственост, за съдържанието на уеб страниците www.autoonline.de и www.restwertboerse.de включително и под домейни. Всяко използване на съдържание от тези страници изисква нашето предварително съгласие.

В случай, че АУТОонлайн неволно наруши права върху снимки, авторски права или други права на интелектуалната собственост на трета страна, моля, свържете се с нас. Ние ще направим проверка и премахнем засегнатото съдържание, ако е възможно.

 

Отхвърляне на отговорност:

(1.) Собствена информация на АУТОонлайн:

АУТОонлайн се опитва да гарантира, че собствената информация предоставена на уеб страниците www.autoonline.de и www.restwertboerse.de е вярна и пълна. Още повече, ингформацията предоставена на тези уеб страници на АУТОонлайн се обновява периодично. Въпреки това, АУТОонлайн поема гаранция, че предоставената информация в настоящия момент е точна и пълна или за нейното качество. В резултат на това, отговорност на всеки потребител на тези уеб страници е да се убеди самостоятелно, че предложената информация е точна, пълна и отговаря на неговите индивидуални изисквани, преди да я използва за свои или други цели. АУТОонлайн си запазва правото да извършва промени или допълнения към информацията, която е предоставена, без предварително предупреждение.

(2.) Данни на потребители:

АУТОонлайн не поема отговорност или гаранция за верността, пълнотата или качеството на данните, които потребителите на онлайн платформите въвеждат в www.autoonline.de и www.restwertboerse.de за маркетинг на (1.) превозни средства с щети и употребявани превозни средства ("борса автомобили с щети“ и (2.) флор автомобили(”платформа флот маркетинг“), и не възприема тези данни като свои собствени. Отговорност на всеки потребител на АУТОонлайн да се погрижи за това! АУТОонлайн няма задължението да проверява данните предоставени от потребителите за вярност и пълнота. Въпреки това, в случай, че сме запознати с възможни нарушения на закона, ние ще премахнем засегнатото съдържание.

(3.) Връзки:

Уеб страниците www.autoonline.de и www.restwertboerse.de както и свързаните под домейни съдържат връзки към уеб страници на трети страни. С настоящето обявяваме,че АУТОонлайн, няма влияние и няма отговорност за дизайна и съдържанието на такива страници към които има връзки, АУТОонлайн не поема каквато и да е гаранция за верността, пълнотата или качествто на съдържанието предоставени чрез тезо връзки. АУТОонлайн не приема тези уеб страници и тяхното съдържание като свои. В случай, че ние е известно нрушение на закона в уеб страница свързана с АУТОонлайн, ние незабавно ще премахнем тази връзка.

Контакти

Поддръжка

+359 (0) 999 605-649

обратна връзка

обратна връзка
Желаете да се свържем с Вас? Просто попълнете и изпратете.

Страница: